توضیحات:

  • به نام خدا

    از نرم چوب ها بیشتر برای کارهای ساده و ارزان استفاده می شود چون هم تولید آنها راحت تر است و هم بیشتر در دسترس قرار دارند.

    در کارهای ساختمانی نظیر قالب بندی جهت سیمان کاری و تخته بنایی و یا ساخت پالت حمل استفاده می شود


  • تهیه و تنظیم توسط صالح چوب
    تماس : 03133314125
    انتشار مطلب در :