توضیحات:

  • به نام خدا

    این درخت دارای چوبی نیمه سنگین، نیمه سخت، کج تار، با قابلیت تورق کم بوده و کار با آن نسبتاً مشکل است. چوب بیرونی آن خاکستری مایل به زرد و چوب درونی آن قرمز مایل به قهوه ای است که نقش و طرح معینی نیز ندارد. این چوب که دارای الیافی درهم است، دارای وزن مخصوص 0.74 بوده و به طور ویژه در معرق کاری به کار میرود.


  • تهیه و تنظیم توسط صالح چوب
    تماس : 03133314125
    انتشار مطلب در :