توضیحات:

  • به نام خدا

    چوب فوفل که به رنگ قهوه‌ای سیر بوده، از هندوستان تهیه می‌شود ‌و بسیار بادوام است. استفاده از این چوب با تکیه بر رنگ آن در هر جای خاتم، بسته به سلیقه و خلاقیت خاتم کار ممکن و عملی است.

    بررسی‌های عمومی آثار برجای مانده از هنرمندان بزرگ خاتم کار نشان می‌دهد که آنها از چوب فوفل برای ساخت نقش‌های مثلث یا (اوره) بسیار استفاده می‌کردند. جایگاه این چوب در خاتم کاری پس از چوب آبنوس است و در نبود آن، هنرمندان از چوب دیگری به نام شاه چوب، از خانواده فوفل، استفاده می‌کردند. این چوب زردرنگ است و خاصیت رنگ‌پذیری آن بسیار بالاست. به طوری که با اندکی رنگ مثل فوفل می‌شود ‌و تمام خاصیت‌های فوفل را نیز داراست.


  • تهیه و تنظیم توسط صالح چوب
    تماس : 03133314125
    انتشار مطلب در :