توضیحات:

  • به نام خدا

    رنگ این چوب زمینه کرم رنگ با خطوط و نقش‌هاى شکلاتى یا قهوه‌اى سوخته است و نقش آن جوش‌دار و موج‌دار است. محل رویش این چوب جنگل‌هاى باختر و جنوب ایران است.

    کَرکُو (نام علمی: Acer monspessulanum) نام یک گونه از سرده افرا است.


  • تهیه و تنظیم توسط صالح چوب
    تماس : 03133314125
    انتشار مطلب در :