توضیحات:

  • صنعت چوب یک بخش اقتصادی معمولا خصوصی است و به جنگلداری، تجارت چوب و تولید محصولات چوبی اولیه (تولید لوازم)و ثانویه مانند خمیر چوب خمیر کاغذ و... تنقسیم بندی می شود

    تولید محصولات با توجه به نوع چوب که شامل چوب نرم  و سخت است متفاوت است . ام دی اف همواره به عنوان مغز و درون کار در صنعت چوب مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول ضمن دارا بودن خواص شبیه سایر اوراق فشرده چوبی دارای برخی خواص برتر نیز می باشد كه باعث ارتقاء بازار آن در بین سایر اوراق فشرده چوبی مانند تخته خرده چوب (نئوپان)، تخته لایه، تخته فیبر سخت و … شده است . در واقع این محصول (MDF) ابتدا بعنوان جایگزین اوراق فشرده چوبی مطرح بوده و سپس در كاربردهای جایگزین چوب نیز بكار رفته است. در حال حاضر دامنه كاربردهای آن روز به روز در حال افزایش است 

     


  • تهیه و تنظیم توسط صالح چوب
    تماس : 03133314125
    انتشار مطلب در :