توضیحات:

  • به نام خدا

    درخت نارون به طور معمول تا ارتفاع 30 متر و گاها تا 35 متر نیز رشد میکند. قطر تنه این درخت حدود 1 متر است ودارای تاجی مخروطی و کروی میباشد.سرعت رشد این گیاه متوسط میباشد.شاخه ها کرکی وگاهی صاف میباشند.پوست تنه این درخت به رنگ قهوه ای پررنگ است.چوب این درخت بسیار مرغوب است (مانند چوب درخت راش و گردو) گل هایش دارای پایک کوتاه با 4 پرچم است.این گل ها جنبه زینتی ندارند و فصل شکوفایی آنها از اوایل بهار تا انتهای بهر است.

    نارون کوهی، نارون چتری، درخت اوجا، درخت سایه خوش و درخت شاه اشرفی از نامهای دیگر این گیاه است. امروزه نارون را در اغلب پارک ها و باغها میکارند، سهولت تکثیر و تحمل شرایط شهری و زیبایی نارون به عنوان نمای بصری شهرها، از علل توسعه کاشت این گیاه در فضاهای شهری است.


  • تهیه و تنظیم توسط صالح چوب
    تماس : 03133314125
    انتشار مطلب در :