توضیحات:

  • به نام خدا

    .طراحی نوعی خلق یک شیء است که می بایست هم دارای کارایی باشد و هم از نظر زیبایی خوشایند باشد.اولین نمونه های مبلمان بر می گردد به 3000 سال قبل که در کناره های محل آتش یک صخره با سطح صاف قرار می داشتند بعد از آن در سال 3100 تا قبل از میلاد مصری ها از چوب تختخواب می ساختند و برای به هم وصل کردن قطعات در پایه های آنها سوراخ هایی ایجاد می کردند و در نمونه های جدید تر از اتصالات زبانه دار استفاده می کردند.و به همین تریب در یونان حود 440 قبل از میلاد صندلی های چهار پایه از چوب ساخته شده و محل نشتسن از الیاف بافته شده است و این گونه شد که کاناپه در خانه اشراف بوجود آمد و در این کاناپه ها برای آسایش بیشتر از کوسن استفاده می کردند.سازندگان مبلمان در قرون اولیه از طبقات پایین جامعه بودند اما در طول قرون وسطی سازندگان پیشرفت کردند و نهایتا به هنرمندان تبدیل شدند. در واقع طراحان مبلمان در قرون 18 مبلمان را برای استفاده توسط مصرف کننده طراحی می کردند و اینکه از گذشته الهام می گرفتند.اما طرح های مبلمان امروزه بیشتر به نام سبک نامیده می شود امروزه طراحی مبلمانسمت و سویی کاملا متفاوت به خود گرفته است برای طراحی مبلمان از مواد ارزان با شکل هلی ساده و بدون طلا کاری و کتیبه کاری  استفاده می شود و به این نوع سبک می گویند سبک مدرن


  • تهیه و تنظیم توسط صالح چوب
    تماس : 03133314125
    انتشار مطلب در :