توضیحات:

 • به نام خدا

  معرق کاری هنر چیدمان ریز در کنار یکدیگر است اما این تکه های کوچک نمی توانند به تنهایی استحکام لازم را داشته باشند بلکه می بایست بر روی سطحی قرار گیرند.
  به سطحی که معرق بر روی آن انجام می شود زمینه گویند.
  در معرق کاری به طور معمول دو نوع زمینه مورد استفاده قرار می گیرد.

  •  معرق زمینه چوب
  • معرق زمینه پلی استر

  معرق در هر زمینه ای که کار شود می تواند به صورت تزئینی و یا کاربردی به کار گرفته شود منبت را می توان برای نمای راه پله، درب، سطح میز، قاب پنجره، اجناس تزئینی مورد استفاده قرار داد.
  تنها چیزی که می توان ارزش معرق کاری را بیشتر کند تکه های چوب به کار رفته در آن است که باید ضخامتی بین 2 تا 3 میلیمتر بوده و از چوب هایی سالم و بدون ترک خوردگی و یا پوسیدگی استفاده شود.
  بدیهی است هر چه چوب خشک تر باشد بهتر است و امکان ترک خوردن در آینده وجود ندارد.


 • تهیه و تنظیم توسط صالح چوب
  تماس : 03133314125
  انتشار مطلب در :