توضیحات:

 • به نام خدا

  این تخته‌ها به طورکلی با چوبی ساخته می‌شوند که برای داشتن برخی کیفیت‌ها یا ویژگی‌ها دستکاری می‌شوند. این محصولات که به آن چوب کامپوزیت نیز گفته می‌شود، غالباً از ضایعات چوب کارخانه‌های اره ساخته می‌شوند.

  چوب مهندسی‌شده اغلب از طریق مواد شیمیایی یا فرآیند حرارتی بدست می‌آیند. آنها برای تولید یک محصول چوبی که می‌توان با آن اندازه‌های خاصی را بدست آورد که از طریق طبیعی دشوار است،  بکار می‌روند.

  از نمونه‌های مشهور چوب‌های مهندسی‌شده می‌توان به تخته سه لا، تخته رشته جهت‌دار، تخته فیبر با تراکم متوسط و تخته کامپوزیت اشاره کرد. روکش‌های چوبی نیز بعضی اوقات می‌تواند به عنوان چوب مهندسی طبقه‌بندی شود، زیرا اغلب باید از طریق تکنیک‌های برش خاص یا اتصال قطعات به یکدیگر برای دستیابی به اندازه خاص یا الگوی روی چوب، دستکاری شود.


 • تهیه و تنظیم توسط صالح چوب
  تماس : 03133314125
  انتشار مطلب در :