توضیحات:

  • به نام خدا

    قرنیز علاوه بر زیبایی و جلوه‌ای که به دکوراسیون می‌دهد کاربرد‌های بیشتری دارد، شاید دسته‌ای که به قرنیز چوبی نیاز داشته باشند، کسانی هستند که به تازگی پارکت لمینت نصب کرده‌اند، در نصب پارکت چوبی و پارکت لمینت یک سانتی متر به دلیل انبساط پارکت از دیوار فاصله می‌گزارند تا پارکت بدلیل انبساط و انقباض آسیب نبیند، این یک سانتی متر فاصله می‌تواند نمایی زشت را به همراه داشته باشد، شما در این صورت باید قرنیز نصب کنید، قرنیز باعث می‌شود که گرد و خاک در آن گوشه جمع نشود و از پارکت در مقابل ضربه محافظت کند. به شما پیشنهاد می‌کنیم که در صورت نصب پارکت، از قرنیز چوبی استفاده کنید.


  • تهیه و تنظیم توسط صالح چوب
    تماس : 03133314125
    انتشار مطلب در :