توضیحات:

 • به نام خدا
  تخته سه لا نه تنها در ضخامت های مختلف بلکه در رده های مختلف نیز وجود دارد ، بنابراین می توانید یکی از موارد مناسب را برای پروژه خود انتخاب کنید. نمونه‌های پایین در ساخت منازل برای زیرزمینها و مواردی از این دست استفاده می شود. بدیهی است که این نوع تخته سه لا ها از آنجا که پوشانده می شوند نیازی به زیبایی ندارند.

  درجه بالاتر تخته سه لا (درجه لکه ، درجه کابینت و غیره) بسیار زیباتر و نرم تر هستند. آنها دانه چوب ثابت دارند و به طور کلی فاقد سوراخ گره یا سایر نواقص اصلی هستند. و تخته سه لا کابینت همیشه روی سطح صاف و روان است.

  همچنین می توانید تخته سه لا را در گونه های مختلف چوب ، مانند بلوط ، یا افرا یا هر چیز دیگری پیدا کنید ، تا بتوانید ظاهر دقیقی را که برای پروژه خود می خواهید بدست آورید.


 • تهیه و تنظیم توسط صالح چوب
  تماس : 03133314125
  انتشار مطلب در :